Obec Valy mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ > Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

 

Mateřská škola Valy,okres Pardubice

Valy č. 69

535 01 Přelouč

Čj:

Kritéria pro přijímÁní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Vydal:

Mateřská škola Valy, okres Pardubice

Schválila:

Mgr. et. Bc. Hana Kosejková , ředitelka školy

Účinnost:

od 1. 4. 2018

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Mateřské školy Valy,  okres Pardubice

 

Článek 1

 

Úvodní ustanovení

 

 

1.      Ředitelka Mateřské školy Valy, okres Pardubice (dále jen MŠ) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v  případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu  .

2.      Ředitelka mateřské školy bez dalšího hodnocení podle těchto kriterií rozhodne podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Valy.

 

 

 

Článek 2

Kriteria pro přijímání dětí

1.      Pro posuzování žádostí se používají tato kriteria:

a)      Věk dítěte

b)      Trvalý pobyt dítěte v obci Valy

c)      Doplňková kriteria

 

2.      Splnění jednotlivých kriterií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle počtu dosažených bodů až do vyčerpání kapacity. V případě rovnosti bodů mezi více dětmi rozhoduje datum narození. (přednost mají děti dříve narozené) nebo bude přihlédnuto k objektivním důvodům hodným zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém. Takové rozhodnutí musí být zdůvodněno.

Článek 3

Věk dítěte

Věk dítěte se hodnotí k 31. 8. příslušného kalendářního roku.

1.      Za věk dítě se přidělují body takto:

a)      Děti, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 6 let               13 bodů

b)      Děti, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 5 let               13 bodů

c)      Děti, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 4 let12 bodů

d)      Děti, které k 31. 8. 2018 dovrší věku 3 let11 bodů

e)      Děti mladší                                                                       0 bodů

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky, pokud má

místo trvalého pobytu v obci Valy V případě cizinců místo pobytu v obci Valy.                                                               

Článek 4

Trvalý pobyt v obci Valy

1.      Za trvalý pobyt v obci Valy se přidělují body takto:

a)      Dítě má trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu               10 bodů

b)      Dítě, které nemá trvalý pobyt v obci Valy          0 bodů

 

 

 

Článek 5

Doplňková kriteria

1.      V MŠ se vzdělává sourozenec5 bodů

2.      V případě rovnosti bodů mají přednost děti dříve narozené

V letošním školním roce by měloukončit docházku do MŠ  10 nebo 11 dětí.

 

 

 

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Podle těchto kriterií se bude postupovat při přijímání dětí do mateřské školy.

 

Ve Valech, dne 28. 3. 2018                                                  Mgr. Bc. Hana Kosejková, ředitelkaMŠ

 

 

 

 

Užitečné informace

Splatnost místních poplatků:

Komunální odpad do 31.03.  550,-Kč/osoba

Komunální odpad rekreanti do 31.03.  550,-Kč/objekt

Psi do 31.03.  50,- Kč/pes

Stočné do 30.11.  550Kč/osoba

Sběr plastů do pytlů:

Vždy poslední pracovní den v měsíci.

 

Mikroregion podhůří železných hor

http://mpzh.oblast.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=133267

Informace pro občany

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Co mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu ????

 

Stěhuji_se_létak.pdf

26. 3. Emanuel

Zítra: Dita


Kontakt

Jakékoliv náměty
a připomínky ohledně
WWW pište na e-mail:
ouvaly.dolezalova@centrum.cz

Návštěvnost stránek

152685