Obec Valy mapa

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do MŠ > Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Valy,  okres Pardubice

S účinností od 1. 1. 2017 stanovila ředitelka školy následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Valy, okres Pardubice.

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle těchto kritérií:

Kritéria jsou ohodnocena určitým počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do Mateřské školy Valy, okres Pardubice. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií je rozhodující datum narození dítěte, kdy bude přednostně přijato dítě starší. V den přijímacího řízení, tj. dne 10. 5. 2017 mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu.

 

Kritéria

                                        Body

1.

Děti, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou s místem trvalého pobytu v obci Valy

10

přednostní přijetí *

2.

Děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou 4 let s místem trvalého pobytu v obci Valy

10

přednostní přijetí **

3.

Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2017 3 let s místem trvalého pobytu v obci Valy

5

4.

Děti, které dosáhnou k 31. 12. 2017 3 let s místem trvalého pobytu v obci Valy

3

5.

Děti,  které mají v MŠ Valy  sourozence ve školním roce 2016/2017, nebo 2017/2018

5

6.

Děti, s místem trvalého pobytu mimo obec Valy

0

 

*Bez ohledu na bodové hodnocení bude vždy přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona, přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Valy

**Od září 2017 je přednostní přijímání dětí čtyřletých s trvalým pobytem v obci, dané mateřské školy. Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obci Valy se pro školní rok 2017/2018 vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2017.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50zákona č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být řádně a kompletně vyplněná, jinak nebude přijata!

Ve Valech 15. 3. 2017                                      Mgr. Hana Kosejková, ředitelka školy

Užitečné informace

Splatnost místních poplatků:

Komunální odpad do 31.03.  550,-Kč/osoba

Komunální odpad rekreanti do 31.03.  550,-Kč/objekt

Psi do 31.03.  50,- Kč/pes

Stočné do 30.11.  550Kč/osoba

Sběr plastů do pytlů:

Vždy poslední den v měsíci.

 

Mikroregion podhůří železných hor

http://mpzh.oblast.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=133267

Informace pro občany

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Co mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu ????

 

Stěhuji_se_létak.pdf

21. 2. Lenka

Zítra: Petr


Kontakt

Jakékoliv náměty
a připomínky ohledně
WWW pište na e-mail:
ouvaly.dolezalova@centrum.cz

Návštěvnost stránek

128983
TOPlist