KUIDy

Další KUIDy, až zase nějaký potkám         (doplnění 16,01,2010  14:11)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

010-Pecky_CHYBÍ a NEchybí
-----------------------------------
Dum stary                                   dav7                                     : <kuid:110164:39001>
ČSD dřevěná zastávka             Steffan                                 : <kuid:110192:28003>
Sklad_1                                     Josef72                        : <kuid:145747:27001>
Statek stary                               Josef72                        : <kuid:145747:27009>
Statek stary1                             Josef72                        : <kuid:145747:27012>
Statek stary2                             Josef72                        : <kuid:145747:27020>
Statek stary3                             Josef72                        : <kuid:145747:27021>
Sklad2                                        Josef72                        : <kuid:145747:27022>
Staveni_1                                   Josef72                        : <kuid:145747:27023>
Telegraf_sloup1                       Josef72                        : <kuid:145747:37000>
Stavedlo_ST_1_Tabor              maniac1                     : <kuid:147198:27007>
CD 363-037  (el Loko)               maniac1                     : <kuid:147198:3631>
                   Neznámé umístění     : <kuid:30134:24000>
nortsen (HoTTrainz)            Neznámé umístění     : <kuid:48268:28000>  ### ???
Hummus               CSD Blm                                             :  <kuid:61599:10002>
Hummus               CD-EMU560-060 (vložené vozy)     :  <kuid:61599:10600>
Hummus               CD-EMU560-060 (vložené vozy)     :  <kuid:61599:10601>
Hummus               CD-EMU560-060  (vložené vozy)    :  <kuid:61599:10602>
Hummus               CD-EMU560-060  (vložené vozy)    :  <kuid:61599:10603>
Hummus               ZSSK 350 II                                         :  <kuid:61599:352>
Hummus               CD 560                                                :  <kuid:61599:4560>
Hummus               CD 560                                                :  <kuid:61599:4561>
trunda                   spruce20            :       <kuid:71619:22009>
stelerP             kilometrovnik          :       <kuid:77641:24140>
Bald                 CD_Bt                       :            <kuid:85701:10024>
Bald                 CD_A                        :            <kuid:85701:10029>
Bald                 CD_A_r1                  :            <kuid:85701:10030>
Bald                 CD_A_green           :            <kuid:85701:10035>
ato                    kriksc2                :  <kuid:88903:22804>
ato                    kriksc1                :  <kuid:88903:22805>
ato                    silosc                  :  <kuid:88903:24010>
ato                    Vodarnasc          : <kuid:88903:24016>
nyplzet              CSD810             :  <kuid:91431:10>
nyplzet              CSD820             :  <kuid:91431:820>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
papinek             Niva:             <kuid2:147360:29000:1>
 (závislost k_prodejne NIVA)  Vladimir Steffan
                     <<<  Lada_Niva  >>>
Lada_Niva_yellow     kuid:110192:29021
Lada_Niva_blue         kuid:110192:29022
Lada_Niva_green      kuid:110192:29023
Lada_Niva_red           kuid:110192:29024
Lada_Niva_black       kuid:110192:29025
Lada_Niva_white       kuid:110192:29026
                    <<<  LADA 2107  >>>
Lada_2107_black       kuid:110192:29031
Lada_2107_blue         kuid:110192:29032
Lada_2107_green      kuid:110192:29033
Lada_2107_PO           kuid:110192:29034
Lada_2107_policie     kuid:110192:29035
Lada_2107_red           kuid:110192:29036
Lada_2107_white       kuid:110192:29038
Lada_2107_yellow      kuid:110192:29039
,
,
,

 

 

 

nic


Trainz-Logo

Trainz-logo

Něco funguje

funkčni Databaze KUIDu

NEdownload

kus moji tvorby

Něco funguje, něco ne1_ke stazeni na-Trainz,jedisoft-Panelak1-10-Obchody
1_keStazeniNa-Trainz,jedisoft-Panelak1-10-Obchody[1].jpg
http://trainz.jedisoft.cz/modules.php?name=Downloads&IdDownload=1330#1330

nevyužito

nevyužito